Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc

#0006
0006
Giúp giảm chứng khó tiêu và hỗ trợ hấp thụ vi chất dinh dưỡng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Lắc đều trước khi sử dụng. Pha 3 nắp (15ml) sản phẩm với (120ml) nước.  Dùng từ 1 – 2 lần mỗi ngày. Để chuẩn bị 1 lít, pha ½ ly nước (120ml) sản phẩm với 1 lít nước.  Để lạnh sau khi mở hộp.

Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 23913/2014/ATTP-XNCB ngày 02/12/2014.
 


vi-VN | 19/01/2018 10:34:45 CH | NAMP2HLASPX03