Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Joint Support Advanced

#0555
Print
0555
Giúp duy trì chức năng và sự dễ chịu của khớp xương khỏe mạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mỗi lần dùng 1 viên, ngày dùng 3 lần cùng với các bữa ăn trong ngày.

Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 12738/2015/ATTP-XNCB ngày 08/06/2015 


vi-VN | 19/01/2018 10:39:36 CH | NAMP2HLASPX01